Karty pracy
Oceń publikację

Przyjaźń: rozwijamy mówienie

Przyjaźń: rozwijamy mówienie

Zadanie sprzyja rozwijaniu mówienia. Na kartce przedstawiono przysłowie „Jak będziemy żyć w przyjaźni – nikt nas nie zdoła pokonać” i zadania do niego. Dziecku proponuje się pomyśleć nad przysłowiem i napisać, jaki ono ma sens; jaką, zdaniem dziecka, powinna być prawdziwa przyjaźń; na czym polega moc przyjaźni. Oprócz tego, należy krótko opowiedzieć o swoich przyjaciołach. W ostatnim zadaniu poleca się napisać dwa przysłowia o przyjaźni. Wykonanie zadania rozwija uwagę, myślenie krytyczne, umiejętność zwięzłe przedstawiać własny tok myślenia.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 55