Karty pracy
Oceń publikację

Używam wyrazy poprawnie: zasób słownictwa

Używam wyrazy poprawnie: zasób słownictwa

Zadanie sprzyja utrwalaniu wiedzy o pisowni wybranych słów, ich poprawne używanie. Na kartce podano cztery pary słów - paronimów (wyraz kojarzący się z innym ze względu na podobieństwo brzmienia, ale odmienny pod względem znaczeniowym), które dziecko powinno wstawić w zdania, aby powstały spójne i logiczne zdania (np. Na dzisiejszą uroczystość ona ubrała się efektownie. - Żeby mieć same szóstki, trzeba pracować efektywnie. Marcin zawdzięczał rodzicom swój materialny status. - Na Radzie Pedagogicznej został przyjęty nowy statut.). W drugim zadaniu dziecku trzeba samodzielnie ułożyć i zapisać zdania z zaproponowanych wyrazów. Wykonanie zadania sprzyja formowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę, zachęca do badania języka ojczystego.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 43