Karty pracy
Oceń publikację

Vegetables (Warzywa) – match words and pictures

Vegetables (Warzywa) – match words and pictures

Karta pracy zawiera proste zadanie, które zapozna dziecko z nazwami warzyw w języku angielskim, pomoże mu wzbogacić słownictwo i udoskonalić umiejętność czytania w tym języku. Ćwiczenie sprzyja również skupieniu i koordynacji ręka-oko, rozwija pamięć wzrokową, sprawność językową i umiejętności motoryczne przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych. Zadanie zawiera 14 słów na temat „Warzywa”. Dziecko powinno dopasować każdy rzeczownik w języku angielskim do odpowiadającego mu obrazka. Jeśli dziecko nie zna znaczenia lub wymowy niektórych słów, może skorzystać ze słownika lub Internetu w celu znalezienia potrzebnych informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 278