Karty pracy
Oceń publikację

Pomyślunki: rozwijamy myślenie

Pomyślunki: rozwijamy myślenie

Zadanie to jest skierowane na rozwój umiejętności ustnego liczenia i logicznego myślenia uczniów i uczennic klasy pierwszej. Dziecku zaproponowano wykonać logiczne zadania i zadania na znajdowanie nieznanego składnika i sumy. Przyczyni się to do rozwoju umiejętności szybkiego liczenia w wygodny sposób, myślenia kategoriami. W toku wykonywania zadania dziecko rozwinie myślenie matematyczne, usprawni umiejętności ustnego liczenia oraz uwagę, powtórzy zasady ustnego liczenia. Zadania można wykorzystywać do organizacji sztafet matematycznych wśród uczniów zespołu roboczego lub klasy.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 72
Występuje w programach nauczania: