Ocena programu

Dodawanie w zakresie 20

Dodawanie w zakresie 20
LICZBA ZADAŃ 30
LICZBA DNI 10-15
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Niniejszy zeszyt roboczy zawiera 30 ciekawych zadań, których konsekwentne wykonanie doda dziecku pewności co do posiadanej wiedzy i zamieni proces uczenia się w ekscytujące zabawy z liczbami.

Realizacja programu szkoleniowego „Dodawanie w zakresie 20” przez dwa-trzy tygodnie pomoże dziecku bez zbędnego wysiłku opanować techniki ustnego dodawania liczb w zakresie 20 z przejściem przez rząd, wykonywać obliczenia w wygodny sposób. ..

Głównymi zasadami pomyślnego wykonania zadań w programie są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania dla dzieci i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych, co pozwala na łatwe wykonywanie 2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Pierwsze trzy zadania zeszytu roboczego poświęcone są sprawdzeniu wcześniej zdobytej wiedzy, więc jeśli dziecko napotka znaczne trudności w wykonywaniu tych zadań, zalecamy przejście na prostszy program „Dodawanie w zakresie 10”.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program do ostatniego zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego zeszytu roboczego „Dodawanie w zakresie 100”.

Ważne jest, aby podczas kształtowania umiejętności dodawania liczb w zakresie 20 wprowadzano tylko obliczenia ustne. Pomyślne opanowanie wszystkich technik dodawania ustnego jest kluczem do kształtowania umiejętności wykonywania obliczeń na piśmie.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować znajomość cech działania dodawania – łączności i przemienności.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.