Karty pracy
Oceń publikację

Krzyżówka „Zdrowe zęby” (język angielski)

Krzyżówka „Zdrowe zęby” (język angielski)

Zadanie pomoże dziecku we wzbogaceniu zasobu słownictwa na temat „Zdrowe zęby” w języku angielskim. Na stronie przedstawione są 11 ponumerowanych obrazków związanych z utrzymaniem zdrowia zębów. Dziecko ma znaleźć potrzebne słowo w „banku słów” do każdego z tych obrazków, wpisując je do komórek krzyżówki pod odpowiednim numerem. Kierunek wpisywania słów oznaczono cyframi w zamalowanych ramkach. Prawidłowe odpowiedzi: cheese (1), dental floss (2), teeth (3), toothpaste (4), mouthwash (5), cavity (6), dentist (7), fruit (8), milk (9), toothbrush (10), vegetables (11). Po rozwiązaniu krzyżówki i wpisaniu liter, oznaczonych cyframi w przezroczystych ramkach, do odpowiednich komórek na dole strony, dziecko dowie się „tajnego zwrotu” i będzie mogło uzupełnić w niego zdanie: Ive got a ________. „Tajny zwrot”: nice smile.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 182