Karty pracy
Oceń publikację

Wachlarz słów: uczymy się czytania i pisania

Wachlarz słów: uczymy się czytania i pisania

Zadanie jest ukierunkowane na rozwój zdolności mownych i twórczych, opanowanie alfabetu. Na obrazku są przedstawione wachlarze, które dziecku zaproponowano zamienić na wachlarze słów. W tym celu należy dobrać i dopisać w puste kółko literę, by uzyskać słowo (na przykład rok, bok, sok; kora, nora, pora; mama, rama, tama). Zadanie przyczyni się do kształtowania i usprawnienia umiejętności uświadomionego czytania i pisania, wzbogacenia zasobu słownictwa.

OCENA ZADANIA
4.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 41