Karty pracy
Oceń publikację

Oceniamy swoje czynności

Oceniamy swoje czynności
Wykorzystanie szablonu usprawni umiejętność dokonywania samoanalizy, nawiązanie stosunków zaufania między nauczycielem a uczniami, pomoże dzieciom w ćwiczeniu przestrzegania ogólnych reguł klasy, uporządkowaniu codziennej działalności. Zadanie zawiera 9 twierdzeń opisujących zachowanie. Uczniom i uczennicom trzeba pomyśleć i ocenić, czy przestrzegają oni zaproponowanych reguł przez zamalowanie odpowiednich znaków („tak”, „czasem”, „nie”). Zadanie przyczyni się do kształtowania u dzieci umiejętności refleksji, rozwijania pozytywnej wewnętrznej motywacji do nauki, poprawy wydajności ich pracy na lekcjach i po godzinach lekcyjnych.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 67