Oceń publikację

Rozpoznaj ułamek zwykły na osi liczbowej nr 4

Rozpoznaj ułamek zwykły na osi liczbowej nr 4

To zadanie pomoże dziecku wzbogacić wiedzę o ułamkach zwykłych w sposób nieco niezwykły, a mianowicie, zapisując ich trzeba będzie zwrócić uwagę na położenie punktów na osi liczbowej. W zadaniu proponowane są sześć odcinków osi, na każdym z których zaznaczone są cztery punkty A, B, C oraz D. Dziecko ma za zadanie zorientowanie się wobec ich miejsca oraz zapisanie w postaci czterech ułamków zwykłych. Cecha charakterystyczna zadania polega na tym, że punkty położone są chaotycznie oraz nie mają porządku alfabetycznego, chociaż właśnie w takim porządku są zapisane odpowiedzi. Czyli, rozwiązując zadanie, dziecko ma się nie śpieszyć oraz nie tracić uwagi, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 8
Występuje w programach nauczania: