Wyrównaj wagę: dodawanie nr 6

Wyrównaj wagę: dodawanie nr 6

Pragniesz zaangażować dziecko do wykonywania operacji matematycznych w atrakcyjnej postaci? To zadanie jest stworzone właśnie w tym celu, ponieważ jego niezwykły wygląd powołany jest do zainteresowania dziecka, demonstrując jemu jeden ze sposobów na praktyczne zastosowanie umiejętności dodawania (w trakcie ważenia), a także uruchomienia jego logicznego myślenia oraz postrzegania przestrzennego. W zadaniu dziecko ma policzyć sumę cyfr po jednej stronie wagi oraz wyliczyć cyfrę brakującą po drugiej jej stronie, wyrównując w taki sposób wagę zgodnie z zaproponowanym wzorcem.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 7