Karty pracy
Oceń publikację

Dyktando graficzne dla przedszkolaków: kotek

Dyktando graficzne dla przedszkolaków: kotek

„Moje pierwsze graficzne dyktanda” to ćwiczenie rozwojowe dla przedszkolaków i uczniów klasy pierwszej, ukierunkowane na rozwijanie myślenia przestrzennego oraz percepcji słuchowo-wzrokowej. Zadaniem dziecka jest wykonać rysunek kotka według podanego kodu, rozpoczynając od kropki. Rodzice mogą pomóc dziecku w wykonywaniu ćwiczenia, dyktując mu instrukcję. Kodowanie zakłada zrozumienie pojęć: prawo, lewo, góra, dół oraz umiejętność liczenia do 10. Graficzne dyktanda są niezbędnym narzędziem w nauce przedszkolaków przygotowujących się do szkoły. Karta pracy w nietypowej formie trenuje uwagę, umiejętność odbierania informacji słuchowej oraz przestrzegania instrukcji, rozwija orientację przestrzenną na kartce oraz inteligencję wizualno-przestrzenną, co jest ważnym warunkiem pomyślnej nauki w szkole. Ponadto pomaga przygotować rękę do pisania, sprzyja rozwojowi logicznego myślenia, zdolności koncentracji oraz trenuje umiejętność liczenia w pamięci. Tematyczna oprawa zainteresuje dziecko i zachęci do wykonania zadania.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 12