Karty pracy
Oceń publikację

Zadania tekstowe na odejmowanie w zakresie 5

Zadania tekstowe na odejmowanie w zakresie 5

Karta pracy będzie sprzyjać kształtowaniu kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych polegających na określaniu różnicy oraz doskonaleniu umiejętności odejmowania cyfr w zakresie 5. W pierwszym poleceniu dziecku proponuje się zapoznanie się z treścią zadania i oznaczenie rysunku, który odpowiada danym (druga ilustracja). Następnie należy ułożyć schemat dla zrozumienia treści zadania, wypełniając czerwonym kolorem tyle kółek, ile było wróbli na gałęzi (3 kółka), i przekreślając linią skośną tyle z nich, ile wróbli odleciało (1 kółko). Modelując treść zadania, dziecko ma wybrać i napisać po linii przerywanej wyrażenie, które jest rozwiązaniem zadania (3–1), obliczyć i zapisać odpowiedź. W drugim poleceniu na podstawie ilustracji należy ustnie ułożyć treść i pytanie do zadań oraz napisać rozwiązanie do każdego z nich. Pracując nad daną kartą pracy, dziecko rozwija uwagę, myślenie matematyczne i logikę, umiejętność układania treści zadań tekstowych za pomocą rysunków-ilustracji, pogłębia pojęcie „zadanie tekstowe", „dane zadania", „pytanie", „rozwiązanie" i „odpowiedź".

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 42