Karty pracy

Zadania tekstowe na dodawanie w zakresie 5

Zadania tekstowe na dodawanie w zakresie 5

Karta pracy będzie sprzyjać kształtowaniu kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych polegających na określaniu sumy oraz doskonaleniu umiejętności dodawania cyfr w zakresie 5. W pierwszym poleceniu dziecku proponuje się zapoznanie się z treścią zadania i oznaczenie rysunku, który odpowiada danym. Następnie należy ułożyć schemat w celu zrozumienia treści zadania, kolorując na czerwono tyle kółek, ile było wróbli na gałęzi, a na żółto tyle – ile ptaków przyleciało. Dziecko ma wybrać i napisać po linii przerywanej wyrażenie, które jest rozwiązaniem zadania, obliczyć i zapisać odpowiedź. W drugim poleceniu na podstawie ilustracji należy ustnie ułożyć treść i pytanie do zadań oraz napisać rozwiązanie do każdego z nich. Pracując nad daną kartą pracy, dziecko rozwija uwagę, myślenie matematyczne i logikę, umiejętność układania treści zadań tekstowych za pomocą rysunków-ilustracji, pogłębia pojęcie „zadanie tekstowe", „dane zadania", „pytanie", „rozwiązanie" i „odpowiedź".

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 86