Karty pracy
Oceń publikację

Krążenie wody w przyrodzie

Krążenie wody w przyrodzie

Karta pracy sprzyja rozwijaniu kompetencji przyrodniczych oraz umiejętności stosowania modeli przedmiotowych, rysunków, schematów i tekstów do wyjaśniania zjawisk i obiektów przyrody. Dzieci układają liczby w kolejności malejącej i czytają, jak nazywa się nieprzerwany proces przemieszczania się wody na powierzchni ziemi (numerowanie zdań zgodnie z kolejnością, w której odbywa się obieg wody w przyrodzie). Następna część karty pracy polega na przyjrzeniu się rysunkowi, narysowaniu strzałek w taki sposób, aby pokazywały one krążenie wody w przyrodzie, oraz opowiedzenie ustnie, jak to zjawisko zachodzi. Ćwiczenie sprzyja kształtowaniu kompetencji przyrodniczych i matematycznych, umiejętności ustalania związków przyczynowo-skutkowych w przyrodzie, umiejętności porównywania liczb trzycyfrowych oraz rozwijania wyobraźni.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 62