Karty pracy
Oceń publikację

Ja i Polska: kompetencje obywatelskie

Ja i Polska: kompetencje obywatelskie

Zadanie służy jako pomoc przy autoprezentacji i sprzyja kształtowaniu kompetencji obywatelskiej. Dzięki karcie pracy uczniowie chętniej wyrażają swoje preferencje i opowiadają o sobie i o Polsce. Zadaniem dziecka jest napisanie krótkiej informacje o sobie i o Polsce. Wykonując zadanie dziecko doskonali umiejętności pracy z informacją, rozwija wyobraźnie. Zadanie jest stworzone dla kształtowania kompetencji obywatelskiej, doskonalenia umiejętności opisywania samego siebie oraz zdobywania wiedzy na temat Polski.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 133