Karty pracy
Oceń publikację

Żółwiki uczą się: średnia arytmetyczna

Żółwiki uczą się: średnia arytmetyczna

Zadanie skierowane jest na kształtowanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności u obliczania średniej arytmetycznej. W pierwszym zadaniu dziecku proponuje się obliczyć średnią ocen, otrzymanych przez żółwiki za opanowany temat. W drugim zadaniu należy wyznaczyć stopień osiągnięć każdego ucznia i uzupełnić diagram „Osiągnięcia uczniów w temacie”. Zadanie sprzyja kształtowaniu pojęcia o ocenianiu osiągnięć uczniów, a także doskonaleniu umiejętności pracy z danymi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 30