Karty pracy

Rozwiązujemy proste równania

Rozwiązujemy proste równania

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywać równania, obliczać znaczenie nieznanego składnika przy rozwiązywaniu równań. W pierwszym zadaniu dziecku proponuje się wybrać równanie (z liczebnymi i literowanymi znaczeniami) wśród innych matematycznych wzorów. Potem – rozwiązać wybrane równania. Warto zwrócić uwagę dziecka, że podane w ogólnym wzorze równanie х – А = В ma tylko rozwiązanie х = А + В, znaczenie nieznanego składnika obliczyć w nim nie można. Na sam koniec dziecku proponuje się uzupełnić treść równania znakiem matematycznym (+/-), opierając się na rozwiązanie i obliczyć nieznany składnik. Zadanie sprzyja rozwojowi myślenia krytycznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 44