Karty pracy

Spódnica-ogrodniczka: obliczamy pole przy pomocy paletki

Spódnica-ogrodniczka: obliczamy pole przy pomocy paletki

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności korzystać z paletki (przezroczystą płytką podzieloną na kwadraty) dla obliczenia pola. Na początku zadania podano instrukcję „Jak obliczyć pole figury przy pomocy paletki”. Pierwsze zadanie proponuje dziecku obliczyć pola przedniej i tylnej części ogrodniczki dla lalki, używając paletki. Dla wykonania zadania dziecku należy mieć paletkę z miarką 1 centymetr kwadratowy. W drugim zadaniu należy porównać pola podanych elementów i uzupełnić wzór stosunku dwóch wielkości, dodając do niej potrzebne znaki i liczby. Wykonując zadanie, dziecko ma możliwość przekonać się jak ważna jest wiedza matematyczna w życiu człowieka, uczyć się pracować z wzorami. Drukując zadanie drukarką, należy dla prawidłowego odbicia na papierze rozmiarów wzorów ustawić parametr ustawienia drukarki „drukować w rozmiarze 100%”.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 21