Karty pracy
Oceń publikację

Poprawna kolejność: rozwijanie uwagi

Poprawna kolejność: rozwijanie uwagi

Zadanie skierowane na formowanie uwagi, umiejętności orientować się w przestrzeni. Na kartce przedstawiono zwierzątka i pięć ścieżek z różną kolejnością przedmiotów. Dziecku proponuje się dokładnie obejrzeć w jakiej kolejności rozmieszczono przedmioty na ścieżce i połączyć rysunek z schematem, na którym przedstawiono warianty kolejności ułożenia przedmiotów. Poleca się, żeby dziecko na głos powiadamiało o przedmiotach, które zobaczy na rysunku, zwracało uwagę na ich kolejność. Zadanie sprzyja rozwijaniu mowy i mówienia, wyobraźni przestrzennej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 32