Karty pracy
Oceń publikację

Dzień śmiechu: dobieramy wyrazy pokrewne

Dzień śmiechu: dobieramy wyrazy pokrewne

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności dobierania wyrazów pokrewnych. W pierwszym zadaniu dziecku proponuje się z listy wyrazów w każdym rzędzie wybrać i zakreślić zbędne słowo. (1. Zarządzać, 2. Melodia, 3. Słodki, 4. Zasada). W drugim zadaniu trzeba przyporządkować wyrazy pokrewne (pisać - pisak, pisarz, pismo, przepisać, przepis, pisarstwo, pisemny). Żeby dziecko nie myliło wyrazy pokrewne z synonimami, w trzecim zadaniu rekomenduje się do proponowanych wyrazów dobrać synonimy (śmieszny- dowcipny, humorystyczny, komiczny, pocieszny, zabawny, żartobliwy). Zadanie sprzyja formowaniu kompetencji językowych oraz wzbogaceniu słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 51