Karty pracy
Oceń publikację

Podsumowujemy własne osiągnięcia

Podsumowujemy własne osiągnięcia

Zadanie to pomoże dziecku w rozwoju umiejętności samoobsługi, umiejętności organizacji własnej przestrzeni, racjonalnego podziału czasu. Dziecku zaproponowano w ciągu dnia/tygodnia za każde z własnych „osiągnięć” stawić sobie 1 punkt w odpowiedniej komórce. Podsumowując osiągniecia dziecka, można zaproponować mu wynagrodzenie za wykonane w ciągu tygodnia min. 40 (50) spraw czy dowolną inną ich liczbę. W toku wykonywania zadania dziecko dołączy się do pożytecznych spraw w rodzinie, nauczy się utrzymywania porządku w domu.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 34