Karty pracy
Oceń publikację

Układamy zasady zachowania się w szkole (w języku angielskim)

Układamy zasady zachowania się w szkole (w języku angielskim)

Zadanie to pomoże dziecku nie tylko nauczyć się układania zasad zachowania się w szkole w języku angielskim, ale też utrwalenia znajomości używania czasownika modalnego must. Zadanie składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie napisano twierdzenie dotyczące zachowania w szkole, na przykład: słuchać nauczyciela, żuć gumę do żucia, wykonywać zadanie domowe, biegać po korytarzach itd. Dziecko ma przeczytać zdania i oznaczyć „”, jeśli ono ma tak robić, lub „×”, jeśli tego robić nie wolno. Następnie trzeba zapisać te zasady w specjalnie wyznaczonym miejscu, układając zdania z czasownikiem modalnym must/mustn’t. Na drugiej stronie dziecku zaproponowano wybrać jedną z zasad, którą ono uważa za najważniejszą, i narysować do niej ilustrację.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 141