Karty pracy
Oceń publikację

Identyfikujemy cechy wspólnoty

Identyfikujemy cechy wspólnoty

Zadanie to przyczyni się do kształtowania kompetencji obywatelskiej i społecznej, przyswojenia wartości ogólnoludzkich. Dziecku zaproponowano na liście zaproponowanych słów i połączeń wyrazowych zakreślić te nie będące nazwami wspólnot. W drugiej części zadania dziecko ma określić i oznaczyć nazwy wspólnot, do których może ono należeć (uczniowie, obywatele kraju, mieszkańcy miasta/wsi). Wykonanie zadania przyczyni się do kształtowania umiejętności samoświadomości i samoidentyfikacji, wyobrażeń o cechach wspólnot i rozumienia ich różnorodności, rozwoju umiejętności analizowania i zestawiania. Nazwami wspólnot są: rój pszczół, rodzina, stado wilków, zespół muzyczny, mieszkańcy miasta/wsi, pluton żołnierzy, mrowisko (użytkownicy sieci społecznościowych, jeśli łączy ich grupa zainteresowań, wspólna działalność).

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 37
Występuje w programach nauczania: