Wręczamy nagrodę „Gwiazda pomocy”

Wręczamy nagrodę „Gwiazda pomocy”

Zadanie przyczyni się do rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka, pomoże nauczyć się dokonywania samooceny i oceny wzajemnej. Dziecku zaproponowano przeczytać nazwę nagrody, pomyśleć, jak ona może wyglądać i stworzyć ją korzystając z różnych chwytów: modelowania, rysowania, aplikacji. W szczególności, trzeba przeanalizować, jak minął tydzień, określić i napisać, komu można wręczyć tę nagrodę: sobie, komuś z krewnych, przyjaciół, kolegów z klasy. W toku wykonania zadania dziecko będzie się uczyć analizowania uczynków, motywów zachowania, myśli, nawiązywania kontaktów społecznych.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 8