Karty pracy
Oceń publikację

Źródła wody pitnej

Źródła wody pitnej

Zadanie to pomoże w kształtowaniu ekologicznej kultury dziecka, zapamiętaniu pisowni słów. Dziecku zaproponowano podpisać obrazki słowami z listy i otoczyć kółkiem obrazki, na których przedstawiono źródła wody pitnej. W toku wykonania zadania dziecko będzie rozumieć ważność zachowania zasobów naturalnych, uświadomi sobie, że woda jest ważnym i ograniczonym zasobem naturalnym dla zadowolenia życiowych potrzeb człowieka.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 84
Występuje w programach nauczania:
Występuje w filtrach tematycznych: