Karty pracy
Oceń publikację

Alfabet polski: znajdź literę „T”

Alfabet polski: znajdź literę „T”
Zadanie to ma na celu pomóc dziecku nauczyć się liter alfabetu polskiego, w tym ucząc się prawidłowego rozróżniania litery „T”. W toku wykonania zadania dziecko rozwinie koncentrację uwagi, umiejętności motoryczne, a także pamięć wzrokową i mięśniową. W każdym zadaniu dziecko ma znaleźć wśród wielu różnych liter dokładnie tę, której dotyczy zadanie (pamiętając, że ta litera jest podana wielokrotnie), zaznaczyć ją kredką lub flamastrem, a następnie może policzyć, ile wyszło liter.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 36