Karty pracy
Oceń publikację

Układamy i rozwiązujemy zadania tekstowe z wykorzystaniem działań odwrotnych

Układamy i rozwiązujemy zadania tekstowe z wykorzystaniem działań odwrotnych

Ćwiczenia z karty pracy mają na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, umiejętności tworzenia i rozwiązywania działań odwrotnych. W pierwszym zadaniu dziecko powinno ustnie ułożyć treść do zadania za pomocą krótkiego zapisu oraz zapisać rozwiązanie i odpowiedź. Następnie ułożyć i rozwiązać dwa zadania z treścią na działania odwrotne oraz zapisać ich rozwiązania i odpowiedzi. W drugim zadaniu, po rozwiązaniu pierwszego zadania, należy zaznaczyć dwa zadania obejmujące odwrotność działań. Wykonanie zadania zwiększy umiejętności krytycznego myślenia.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 41
Występuje w filtrach tematycznych: