Karty pracy
Oceń publikację

Professions (zawody): nauka nazw zawodów w języku angielskim

Professions (zawody): nauka nazw zawodów w języku angielskim

Karta pracy zawiera proste zadanie, dzięki któremu dziecko zapozna się z nazwami zawodów w języku angielskim, wzbogaci słownictwo i udoskonali umiejętność czytania w tym języku. Ćwiczenie sprzyja również skupieniu i koordynacji ręka-oko, rozwija pamięć wzrokową, sprawność językową i umiejętności motoryczne przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych. Zadanie zawiera 12 słów – nazw zawodów. Dziecko powinno dopasować każdy rzeczownik w języku angielskim do odpowiadającego mu obrazka. Jeśli dziecko nie zna znaczenia lub wymowy niektórych słów, może skorzystać ze słownika lub Internetu w celu znalezienia potrzebnych informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 26