Karty pracy
Oceń publikację

Za kulisami teatru: wzbogacamy zasób słownictwa

Za kulisami teatru: wzbogacamy zasób słownictwa

Karta pracy ma na celu rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci, wzbogacenie zasobu słownictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz kształtowanie logicznego myślenia. Na arkuszu podano dwanaście „ukrytych” słów, które dotyczą sztuki teatralnej. Zadaniem dziecka jest znaleźć ukryte wyrazy i zapisać je (aktor, rekwizyt, orkiestra, antrakt, scena, reżyser, atrapa, makijaż, dekoracja, próba, dyrygent, maska). Zalecamy, żeby osoba dorosła wytłumaczyła dziecku znaczenie podanych słów i jeżeli jest to możliwe, zabrała dziecko do teatru, żeby utrwalić poznane słowa. Wykonując drugie zadanie, dziecko ma możliwość przedstawienia swojej twórczości, tworząc makijaż sceniczny dla bohatera ulubionego spektaklu. Wykonanie zadania kształtuje kompetencje językowe dziecka, rozwija uwagę oraz wyobraźnie.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 121