Karty pracy
Oceń publikację

Kolorowe linie: narządy zmysłów

Kolorowe linie: narządy zmysłów

Zadanie skierowane na rozwijanie myślenia przestrzennego i logicznego, wzrokowo-ruchowej koordynacji, umiejętności planować działania na kilka kroków do przodu. Zadanie-gra ma siatkę kwadratów z parami: przedmiot i odpowiedni narząd zmysłu (nos, oko, język, ucho, skóra). Dziecku proponuje się połączyć przedmioty z odpowiednimi narządami zmysłowymi kolorowymi liniami tak, żeby wszystkie linie przechodziły po kropkach w górę/w dół/w lewo/w prawo, ale żeby nie przecinały się i żeby cała siatka była zajęta liniami. Wykonanie zadania sprzyja rozwijaniu małej motoryki, pamięci wzrokowej oraz uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 196