Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe na odejmowanie

Rozwiązujemy zadania tekstowe na odejmowanie

Zadanie ma na celu rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych ze znalezieniem różnicy, doskonalenie umiejętności odejmowania liczb jednocyfrowych. W pierwszej części zadania dziecku proponuje się ułożyć treść zadania na podstawie krótkich danych na rysunkach i rozwiązać go. W drugiej części uzupełnić krótkie dane i rozwiązać zadania. Wykonując te zadanie, dziecko rozwinie uwagę, myślenie matematyczne i logiczne, umiejętność układania treści zadań przy pomocy krótkich danych i rysunków.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 49
Występuje w filtrach tematycznych: