Rozwiązujemy zadania tekstowe na odejmowanie

Rozwiązujemy zadania tekstowe na odejmowanie

Zadanie ma na celu rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych ze znalezieniem różnicy, doskonalenie umiejętności odejmowania liczb jednocyfrowych. W pierwszej części zadania dziecku proponuje się ułożyć treść zadania na podstawie krótkich danych na rysunkach i rozwiązać go. W drugiej części uzupełnić krótkie dane i rozwiązać zadania. Wykonując te zadanie, dziecko rozwinie uwagę, myślenie matematyczne i logiczne, umiejętność układania treści zadań przy pomocy krótkich danych i rysunków.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 40