Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadanie na dwa sposoby

Rozwiązujemy zadanie na dwa sposoby

Zadanie to jest skierowane na doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na kilka sposobów, kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci uczących się w szkole podstawowej. Dziecko ma rozwiązać zadanie fabularne z wieloma niewiadomymi na dwa sposoby. Wykonując to zadanie, dziecko będzie rozwijało uwagę, myślenie matematyczne, umiejętność wyboru wygodnego sposobu rozwiązania zadania, doskonaliło umiejętność posługiwania się zapisem skróconym oraz wykonywania operacji arytmetycznych w formie ustnej i pisemnej.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 63
Występuje w filtrach tematycznych: