Rozwiązujemy zadanie na dwa sposoby

Rozwiązujemy zadanie na dwa sposoby

Zadanie to jest skierowane na doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na kilka sposobów, kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci uczących się w szkole podstawowej. Dziecko ma rozwiązać zadanie fabularne z wieloma niewiadomymi na dwa sposoby. Wykonując to zadanie, dziecko będzie rozwijało uwagę, myślenie matematyczne, umiejętność wyboru wygodnego sposobu rozwiązania zadania, doskonaliło umiejętność posługiwania się zapisem skróconym oraz wykonywania operacji arytmetycznych w formie ustnej i pisemnej.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 48