Karty pracy

Więcej i mniej: obliczamy ustnie

Więcej i mniej: obliczamy ustnie

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie matematycznej kompetencji, rozwój umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000, udoskonalenie umiejętności dokonywania ustnych obliczeń w wygodny sposób, sprawdzania wiarygodności obliczeń. Dziecku zaproponowano wpisać w komórki brakujące liczby, dokonując podanych operacji arytmetycznych. W toku wykonywania tego zadania dziecko rozwinie matematyczne myślenie, zdolności logiczne i matematyczne, uwagę i inteligencję.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 76
Występuje w programach nauczania: