Karty pracy
Oceń publikację

Ulubione przedmioty szkolne (język angielski)

Ulubione przedmioty szkolne (język angielski)

Zadanie to pomoże dziecku w opanowaniu nazw sześciu przedmiotów szkolnych w języku angielskim. Na stronie przedstawiono trójkę dzieci, z których każde opowiada o dwóch swoich ulubionych przedmiotach szkolnych: ich nazwy są zilustrowane obrazkami, ale w zdaniu brakuje samych tych słów-nazw: My favourite subjects areand … .’ Trzeba spojrzeć na obrazki i wpisać brakujące nazwy przedmiotów w zdania. Zaproponuj dziecku ułożyć zdanie o jego ulubionych przedmiotach, napisać je i zilustrować. Prawidłowe odpowiedzi: 1. English, maths 2. PE, geography 3. music, art.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 123