Karty pracy

Szlaczki: nauka pisania liter (alfabet polski)

Szlaczki: nauka pisania liter (alfabet polski)

Zestaw kart pracy z alfabetem rozwija nawyki grafomotoryczne u dzieci do opanowania umiejętności pisania. Na stronie przedstawione szablony do nauki pisania liter, które można wydrukować, a dziecko korzystając z nich uczy się pisania po liniach, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i trenuje małą motorykę. Każdy szablon zawiera wzór małej i wielkiej litery, strzałki, które pokazują kierunek i kolejność rysowania linii podczas pisania danej litery, wyraz i przedstawiający je obrazek zaczynający się od danej litery. Ćwiczenia polegają na pisaniu litery i jej fragmentów po śladzie, co szczególnie na początku nauki pisania liter jest dla dziecka dużym ułatwieniem. Dzięki kartom pracy dziecko może ćwiczyć pisownię od rysowania liter po śladzie aż po samodzielne ich pisanie, trenuje wytrwałość i koncentrację. Warto też zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie ołówka lub długopisu w ręku dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 18