Karty pracy
Oceń publikację

Orientujemy się w oparciu o mapę (język angielski)

Orientujemy się w oparciu o mapę (język angielski)

Zadanie, które pomoże dziecku nie tylko nauczyć się orientowania w oparciu o mapę, rozwinąć uwagę, myślenie logiczne i przestrzenne, ale też utrwalić znajomość nazw miejsc publicznych i przyimków next to, opposite, between w języku angielskim. Zadanie składa się z dwóch stron: na pierwszej stronie przedstawiono mapę, a na drugiej – wykaz miejsc publicznych, których lokalizację dziecko ma opisać. Prawidłowe odpowiedzi: 2. Wheres the hospital? Its in Park Street. Its opposite the police station. 3. Wheres the bank? Its in King Street. It’s between the hotel and the restaurant, opposite the market. 4. Wheres the cinema? Its in Park Street. Its next to the swimming pool, opposite the library. 5. Wheres the station? It’s in King Street. Its next to the market, opposite the hotel. 6. Wheres the swimming pool? Its in Park Street. It’s between the bookshop and the cinema, opposite the school.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 82