Karty pracy
Oceń publikację

Tworzymy dialogi z różnymi typami zdań

Tworzymy dialogi z różnymi typami zdań

Karta pracy wspiera rozwój kompetencji językowej, umiejętność rozpoznawania różnych rodzajów zdań w tekście (pytających, oznajmujących, rozkazujących, wykrzyknikowych i niewykrzyknikowych) oraz odwzorowanie intonacji zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, wykrzyknikowych i nie wykrzyknikowych. Dzieci udzielają odpowiedzi na już sformułowane pytania dotyczące typów zdań. W kolejnej części karty pracy należy przeczytać dialog, ułożyć jego kontynuację i podać nad każdym zdaniem jego typ. Wykonując to zadanie, dziecko ćwiczy umiejętność tworzenia dialogów, korzystając z różnych typów zdań, oraz rozwija wyobraźnię, fantazję i umiejętności językowe.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 20