Karty pracy
Oceń publikację

Skrzynka pocztowa: kształtujemy poprawność ortograficzną

Skrzynka pocztowa: kształtujemy poprawność ortograficzną

Zadanie skierowane jest na kształtowanie poprawności ortograficznej oraz utrwalenie alfabetu. W pierwszym zadaniu należy napisać słowa w kolejności alfabetycznej (gazeta, kartka, kod pocztowy, korespondencja, kurier, nadawca, odbiorca, telegram). W drugim zadaniu uczeń ma narysować kopertę i zaadresować ją zachowując wszystkie zasady redagowania korespondencji z zaznaczeniem danych nadawcy oraz odbiorcy. W trzecim zadaniu dziecko powinno ułożyć i napisać historię o osobach, które pomagają listom trafiać do adresatów. Wykonanie zadania sprzyja kształtowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 83