Karty pracy

Niewiadoma przy odejmowaniu: proste równania

Niewiadoma przy odejmowaniu: proste równania

Zadanie skierowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, umiejętności obliczać niewiadomą przy rozwiązywaniu prostych równań. Na początek dziecku proponuje się połączyć linią równania z nazwą niewiadomego elementu w nim. Potem – zaznaczyć równania, które odpowiadają schematu. W trzecim zadaniu należy dokończyć rozwiązywania podanych równań. Na sam koniec – wymyślić i zapisać dwa równania z niewiadomą odjemną i odjemnikiem, korzystając z liczb 20 i 30. Zadanie sprzyja rozwijaniu umiejętności liczenia oraz myślenia krytycznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 50