Karty pracy

W kraju Lustra: doskonalenie umiejętności czytania

W kraju Lustra: doskonalenie umiejętności czytania

Zadanie pomaga w doskonaleniu umiejętności czytania. Na kartce jest lustro, w którym słowa są odbite w odwrotnej kolejności. Dziecku proponuje się przeczytać słowa od prawej do lewej strony i zapisać je poprawnie (kot, pociąg, słoń, wazon,fala, morze, lód, łyżka, las). W drugim zadaniu dziecko powinno napisać słowa tak, jak wyglądałyby w kraju Lustra (np. aróg, ecńołs, otua). Poproś dziecko, aby przeczytało to, co napisało, to jest ciekawe i zabawne. Wykonanie zadania zapobiegnie pojawieniu się takiego błędu czytania jak przestawianie liter w słowie, przyczyni się do rozwoju uwagi, umiejętności świadomego czytania oraz kształtowania kompetencji czytania u dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 45