Oceń zadanie

Generator zadań „Rozkład liczby na składniki”

Generator zadań „Rozkład liczby na składniki” nadaje możliwość tworzenia zadań w celu nauczenia dziecka rozkładu liczb od „2” do „10”. W generatorze wykorzystano klasyczny chwyt dla nauczania rozkładu liczby – domki z cyframi. W zadaniu dziecko ma dopisać drugi składnik w każdym wierszu. W ustawieniach możesz wybrać konkretne liczby lub zakres liczb.
Podgląd:
Wybierz typ pracy:
Wybierz liczby:
5