Rozkład liczby
Zapisz składniki dla każdej podanej liczby
Klasówka

Uczeń/Uczennica:___________________________________

Klasa:______

3
1 
2 
 0

6
0 
 6
3 
 1
 5
4 

2
 1
 2

5
 1
 4
3 
 5
 2

6
0 
 6
 4
5 
 3
2 

5
 0
 2
 3
 4
5 

2
 1
 0

4
1 
0 
 4
3 

2
 2
0 

3
 2
1 
0 

4
 1
3 
4 
0 

2
 0
1