Oceń zadanie

Generator zadań „Dodawanie”

Ten generator pomoże Ci nauczyć Twoje dziecko szybkiego i poprawnego liczenia. Generator umożliwia tworzenie indywidualnych zadań na dodawanie dla dziecka na różnych poziomach złożoności: od prostych (dodawanie w zakresie 10) do bardziej złożonych (dodawanie liczb dwucyfrowych). Doskonalenie umiejętności obliczeniowych dziecka odbywać się będzie poprzez systematyczną pracę, przechodzenie z jednego poziomu trudności na kolejny. Zadania te przyczynią się również do rozwoju uwagi i pamięci.
Podgląd: