Oceń zadanie

Generator zadań „Piramida liczbowa”

Generator ten zapewnia możliwość tworzenia zadań w celu ćwiczenia umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zadanie ma kształt piramidy, w której dziecko ma dokonać obliczeń i wypełnić wszystkie puste kółka. W celu rozwiązania zadania należy dodawać (mnożyć) dwie sąsiednie liczby, a ich sumę (iloczyn) zapisywać w kółku nad nimi, albo poruszać się od góry do dołu i odpowiednio odejmować i dzielić odpowiednie liczby.
Podgląd:
WYBIERZ DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
WYBIERZ MAKSYMALNĄ LICZBĘ NA SZCZYCIE PIRAMIDY:
WYBIERZ ILOŚĆ LICZB W PODSTAWIE PIRAMIDY:
WYBIERZ POZIOM TRUDNOŚCI