Oceń zadanie

Generator zadań „Przypadkowe słowa – ułóż swoją historię”

Zaproponuj dziecku ułożyć swoją historię za pomocą przypadkowych słów, które są powołane pomóc mu w nieszablonowym myśleniu. Możesz wygenerować 3, 6, 9, 12 lub 15 słów: mieszankę rzeczowników, przymiotników i czasowników w polskim lub angielskim języku. Masz również możliwość zastąpienia wygenerowanych słów swoimi, które pomogą uczynić historię unikalną.

Niżej podano kilka rad w zakresie wykorzystania przypadkowych słów

  • określ dla dziecka ograniczenia czasowe;
  • pomóż dziecku wyznaczyć pierwsze słowo i wykorzystać je w zdaniu;
  • skorzystaj z tego zdania, by zacząć opowieść.

To, czym się kończy ta historia, może być pozbawione sensu, ale jest to pomysł Twojego dziecka!

Podgląd:
Wybierz liczbę słów:
Wybierz język: