Oceń zadanie

Generator zadania „Połącz słowa i obrazki”

Zadania, które możesz stworzyć za pomoca tego generatora, pomogą dziecku w utrwaleniu umiejętności czytania, opanowaniu pisowni nowych słów, wzbogaceniu zasobu słownictwa i poszerzeniu widnokręgu, a także przyczynią się do rozwoju uwagi. W zadaniu dziecko ma połączyć słowa i odpowiadające im obrazki.
Podgląd:
Wybierz max 8 słów