Ocena programu

Wielkości oraz ich pomiary

Wielkości oraz ich pomiary
LICZBA ZADAŃ 21
LICZBA DNI 7-10
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 9-10 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Wielkości oraz ich pomiary” przyczyni się do utrwalenia wiedzy o wielkościach oraz pomoże dziecku w kształtowaniu umiejętności pomiarowych.

U podstaw wykonania zadań zeszytu ćwiczeń leży praktyczna działalność dziecka, powiązana z opanowaniem umiejętności mierzenia takich podstawowych wielkości jak długość odcinka, powierzchnia figury, masa ciała, czas, a także wielkości pochodnej – wartości. ..

Kształtowanie umiejętności mierzenia wielkości: długości, masy, czasu, posługiwania się pieniędzmi odbywa się stopniowo, zaczynając od pierwszej klasy. Później dziecko zapozna się z pojęciem „powierzchnia figury”, nauczy się liczenia lat i wieków.

Zadania zeszytu pomogą dziecku w ciekawej postaci utrwalić wiedzę o opanowanych w poprzednich klasach wielkościach oraz udoskonalić umiejętności obliczania powierzchni figury. Wykonując kilka zadań dziennie, dziecko będzie kształtować umiejętności pomiarowe, utrwali znajomość tabeli miar, uzyska umiejętności praktyczne w celu pomyślnego wykonania zadań na lekcjach techniki.

W toku opracowania programu dziecko uzyska konkretne wyobrażenia o wielkościach oraz ich jednostkach miary, opanuje umiejętność mierzenia wielkości za pomocą specjalnych przyrządów, nauczy się dokonywania porównań, przekształcania liczb mianowanych, wykorzystania różnych jednostek mierzenia wielkości.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w usystematyzowaniu wiedzy o rodzajach wielkości oraz ich mierzeniu.