Oceń publikację

Wakacyjne zadania z matematyki dla uczniów młodszych 

Zadania praktyczne, które latem pomogą dziecku powtórzyć to, czego nauczyło się z matematyki i przygotować się do następnej klasy

Wakacyjne zadania z matematyki dla uczniów młodszych 

Projekt „Rozwój dziecka oferuje rodzicom i nauczycielom szkół podstawowych cztery zeszyty ćwiczeń z matematyki, które pomogą w ciekawy sposób powtórzyć to, czego uczniowie nauczyli się w klasach 1- 4 i przygotować się do następnej klasy.

Każdy zeszyt ćwiczeń zawiera 50 zadań, wykonanie których pomoże rozwinąć umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań  edukacyjnych i praktycznych.

Wykonując zadania z zeszytu, dziecko będzie mogło lepiej zrozumieć rolę matematyki w życiu człowieka i znaczenie wiedzy matematycznej, co wzbudzi w nim zainteresowanie nauką.

Wykonywanie tylko dwóch zadań dziennie we własnym tempie dziecka pomoże rozwinąć jego kompetencje matematyczne.

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka na lato po klasie 1”. Wykonując zadania w zeszycie ćwiczeń, dziecko utrwali wiedzę o cechach obiektów i relacjach przestrzennych między nimi; powtórzy skład liczb; udoskonali umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 100; poćwiczy rozpoznawanie i kreślenie figur geometrycznych oraz komponowanie i rozwiązywanie zadań i przykładów.

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka na lato po klasie 2”. Wykonując zadania w zeszycie ćwiczeń, dziecko utrwali wiedzę o numeracji liczb pierwszej setki, pozycyjnym składzie liczby dwucyfrowej; będzie wykonywać dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100; znajdować nieznane składniki działań dodawania i odejmowania; powtórzy  tabelaryczne mnożenie i dzielenie liczb od 2 do 5. 

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka na lato po klasie 3”. Dzięki wykonaniu zadań z zeszytu dziecko utrwali wiedzę o numeracji liczb w zakresie 1000, pozycyjnym składzie liczby trzycyfrowej; będzie wykonywać dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 1000; znajdować nieznane składniki działań dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia; powtórzy tabelaryczne mnożenie i dzielenie liczb od 1 do 10. 

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka na lato po klasie 4”. Poprzez rozwiązywanie zadań z zeszytu dziecko utrwali wiedzę o numeracji liczb w pierwszym milionie, pozycyjnym składzie liczby wielocyfrowej; będzie wykonywać dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie miliona; powtórzy pojęcie "ułamek", sposoby otrzymywania ułamka, istotę licznika i mianownika ułamka oraz zasady znajdowania ułamka liczby.