Ocena programu

Motoryka dla najmniejszych

Motoryka dla najmniejszych
LICZBA ZADAŃ 26
LICZBA DNI 9-13
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 5-6 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 26 ciekawych zadań do usprawnienia motoryki małej, których konsekwentne wykonanie przyczyni się do rozwoju mowy dziecka, pomoże w opanowaniu niezbędnych nawyków bytowych i przygotowaniu się do szkoły.

Wykonywanie zadań programu „Motoryka dla najmniejszych” w ciągu dwóch-trzech tygodni pomoże dziecku w aktywizacji pracy obu półkul mózgu, zmniejszeniu napięcia emocjonalnego, przyczyni się do rozwoju koordynacji ruchów, siły i zręczności rąk. ..

Wykonując zadania niniejszego programu dzieci będą mogły rozwijać zainteresowanie poznawcze i zdolności umysłowe, nie tylko polepszać możliwości ruchowe, ale także umiejętności psychiczne i mowne. Rozwój motoryki małej stanowi ważny wskaźnik tego, że dziecko umie logicznie myśleć, ma dostatecznie rozwiniętą pamięć, uwagę i kulturę mowy.

Należy pamiętać, że głównymi zasadami pomyślnego wykonania programu są regularność i konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najłatwiejszych do najbardziej złożonych (o umiarkowanym poziomie utrudniania), co zapewnia możliwość łatwego wykonywania 2-3 zadań dziennie.

Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie, w dogodnym dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Niech dziecko nie spieszy się z wykonaniem wszystkich zadań naraz. Należy pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Po pomyślnym wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program został sporządzony z przestrzeganiem zasady ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturyzowane w taki sposób, by pomóc dziecku w rozwoju motoryki małej rąk. Warto pamiętać, że poziom rozwoju motoryki małej stanowi jeden ze wskaźników gotowości dziecka do nauki w szkole.