Ocena programu

Poznaję siebie i swoje możliwości

Poznaję siebie i swoje możliwości
LICZBA ZADAŃ 23
LICZBA DNI 7-11
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń „Poznaję siebie i swoje możliwości” będzie sprzyjał kształtowaniu wyobrażeń o człowieku jako części społeczeństwa, nauczy postrzegać siebie i innych ludzi, oceniać działania, rozwijać zdolności i talenty dziecka.

Zeszyt przeznaczony jest dla uczniów klasy 3. Treści zawarte w jego zadaniach będą sprzyjać kształtowaniu zainteresowania dziecka swoim wyglądem, cechami charakteru, zdolnościami, będą uczyć odróżniania pragnień od potrzeb, analizowania własnych doświadczeń, kształtowania nowych nawyków. ..

8-9 lat to czas, kiedy dziecko dąży do głębszego poznania siebie, zdobycia pewności swoich możliwości, uświadomienia sobie swojej wyjątkowości. Wykonując zadania z zeszytu, dziecko będzie poznawać mocne strony swojej osobowości, uczyć się mówić o sobie, swoich zainteresowaniach, cechach charakteru, identyfikować i rozwijać swoje „supermoce”.

Treść zeszytu zawiera zadania ukierunkowane na rozwijanie umiejętności i wartości, pomagające w nauce samodzielnego podejmowania decyzji, pracy nad samooceną, posługiwaniu się komunikatami Ja, byciu proaktywnym i odpowiedzialnym. Wykonując zadania, dziecko będzie kształtowało swoje stanowisko, uczyło się je uzasadniać, korelować ze stanowiskami innych ludzi. 

Głównym zadaniem pracy z zeszytem „Poznaję siebie i swoje możliwości” jest zachowanie zdrowia duchowego dziecka, jego dobrostanu emocjonalnego. Podczas opracowywania zeszytu ćwiczeń należy zapewnić uczniowi przestrzeganie rozkładu pracy, aby nie dopuścić do przymusu i przeciążenia dziecka.

Po wykonaniu zadań z zeszytu można nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie wyróżnieniem za sumienne i sprawne wykonywanie zadań oraz potwierdzi nabycie takich niezbędnych w dalszej edukacji umiejętności zachowania jak samoorganizacja, samodyscyplina, kreatywność.

Program zeszytu ćwiczeń jest opracowany zgodnie z Państwowym standardem kształcenia podstawowego i aktualnymi programami edukacyjnymi, z zachowaniem zasady ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ułożone w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować i usystematyzować wiedzę o sobie i swoich możliwościach.